O projekcie

Piknik dla mieszkańców Piaseczna, w którym udział wzięło kilkanaście organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń z Piaseczna i okolic. Wydarzenie miało na celu przybliżyć mieszkańcom organizacje, które niosą pomoc w obrębie powiatu, wspierają działania kulturalne, ochronę zwierząt, niosą pomoc osobom wykluczonym i niepełnosprawnym. Podczas pikniku udało się zebrać i rozdać ubrania dla potrzebujących oraz zebrać karmę i fundusze dla psów pod opieką Schroniska w Korabiewicach. Byłam współorganizatorem wydarzenia, pozyskiwałam partnerów, stworzyłam materiały PR-owe, które przesyłałam do lokalnych mediów, robiłam dokumentację fotograficzną, współprowadziłam imprezę razem z prezes Stowarzyszenia – Katarzyną Szustkowską-Jarzębowską.

piknikakcjawolontariusz-min_mini

Zobacz relację z akcji

Share